Để đối chiếu quỹ tiền gửi

Thao tác: Đăng  nhập hệ thống > Thu chi > Quỹ tiền gửi > Đối chiếu > Chọn trạng thái > Click Tìm kiếm

Lưu ý với phiếu thu/chi từ lễ tân ở trạng thái “Chưa đối chiếu ” với phiếu thu/chi từ kế toán ở trạng thái “Đã đối chiếu”

Chọn tài khỏan ngân hàng cần đối chiếu > Click tìm kiếm > Nhập số dư cuối kì trên sổ ngân hàng > Thực hiện> Đồng ý

 

Khi chênh lệch dương hệ thống tự động sinh thêm 1 phiếu chi bằng với số tiền chênh lệch, khi chênh lệch âm tự động sinh thêm 1 phiếu thu với số tiền bằng chênh lệch

 

Leave a Comment

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *