Để kế toán tạo 1 phiếu thu nợ

Thao tác: Đăng nhập hệ thống > Click module Thu chi > Quỹ tiền mặt > Click chọn thu nợ > TÌm hóa đơn

Click chọn công ty > Nhập số tiền > trả tiền

Click chọn danh mục thu, Nhập mô tả, nhân viên thu > Lưu > Đồng ý

Tương tự đối với phiếu thu nợ tiền gửi

 

 

Leave a Comment

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *