Để kế tóan tạo 1 phiếu thu (thu khác) /chi tiền mặt

Thao tác: Đăng nhập hệ thống > Tạo danh mục thu chi > Click module Thu chi > Quỹ tiền mặt > Thêm phiếu thu

Nhập đầy đủ thông tin về khách hàng, danh mục thu, lí do,chi tiết ,loại tiền, số tiền ,ngừời thu,Click chọn ngày thu tiền > CLick LƯU > Click Đồng ý

Phiếu thu vừa tạo sẽ hiển thị trong  Sổ chi tiết tiền mặt, Báo cáo tình hình thu chi, tính trong lợi nhuận

 

Thao tác tương tự đối với phiếu chi

 

 

 

 

Leave a Comment

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *