Để kế toán tạo 1 phiếu thu (Thu khác) / Chi tiền gửi

Thao tác: Đăng nhập hệ thống > Thu chi > Tiền gửi > Lập phiếu thu chi > Tạo phiếu

Nhập thông tin chung :khách hàng, danh mục thu, lí do thu, tài khỏan nhận > Nhập mô tả, loại tiền, Số tiền > Chọn ngày thu tiền, Nhân viên thu > Lưu

Với phiếu chi tiền gửi nhập thêm số tài khỏan nhận

Lưu ý: Ngày thu/chi tiền có thể chọn từ quá khứ tới ngày hiện tại

Leave a Comment

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *