Để tạo biên bản bàn giao ca

Thao tác: Đăng nhập hệ thống > Báo cáo > Xem thêm báo cáo > Báo cáo thu chi > Click biên bản bàn giao ca

Vào biên bản bàn giao ca > Tạo biên bản

Nhập số tiền bàn giao lại >Nhập ghi chú > Người nhận bàn giao > Lưu > Đồng ý

Lưu ý: Giao dịch trong ca gồm lễ tân và Quản lí bán hàng, Chỉ bàn giao tiền mặt. Hệ thống tự fill chênh lệch sau khi người dùng nhập số tiền bàn giao lại, số tiền chênh lệch = Số tiền đầu ca sau

 

 

Tại màn hình Biên bản bàn giao ca chọn khoảng thời gian > CLick Tìm kiếm để xem Biên bản bàn giao ca

 

Leave a Comment

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *