Để xem báo cáo tình hình thu chi

Thao tác: Đăng nhập hệ thống > Báo cáo > Xem thêm báo cáo > Báo cáo thu chi >Click chọn tình hình thu chi 

Tìm kiếm tình hình thu chi >chọn khỏang thời gian hoặc chọn ngày bắt đầu/ Ngày kết thúc > Click tìm kiếm

Có thể  xuất file excel hoặc pdf

Click vào tên danh mục để  xem báo cáo chi tiết những phiếu thu/chi của danh mục đó

Lưu ý:Click danh mục cha hiển thị tất cả phiếu thu chi thuộc danh mục con của danh mục cha đó

Click tiền cuối kì xem chi tiết tiền đã thu/chi trong kì tương ứng với sổ chi tiết tiền măt và sổ chi tiết tiền gửi

 

 

Leave a Comment

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *