Để xem lợi nhuận

Thao tác: Đăng nhập hệ thống > Báo cáo > Xem thêm báo cáo > Click chọn Lợi nhuận

Click chọn khoảng thời gian hoặc ngày bắt đầu, ngày kết thúc > Tìm kiếm

Lợi nhuận = Thu – chi

Leave a Comment

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *