Đồng bộ Availability Matrix lên Staah

Step 1: Trên Menu, Click chọn Khách lẻ

 

Step 2: Trong màn hình Khách lẻ, Click chọn Loại phòng, Không gán phòng.  Chọn thời gian muốn đồng bộ (1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 1 năm) . Sau đó nhấn chọn đặt trước

Step 3: Nếu có nhiều loại phòng muốn đồng bộ thì vào chi tiết booking đó, click để thay đổi loai phòng

 

Step 4: Thay đổi lần lượt từng loại phòng muốn đồng bộ và click Lưu

 

Leave a Comment

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *