Đồng bộ Availability Matrix lên Staah

Step 1: Trên Menu, Click chọn Khách lẻ

Step 2: Trong màn hình Khách lẻ, Click chọn Loại phòng, Không gán phòng và Nhập Tên khách. Sau đó nhấn chọn đặt phòng

Step 3: Trong màn hình phòng đặt, Click chọn thay đổi loại phòng

Step 4: Thay đổi từng loại phòng và nhấn lưu để hệ thống đồng bộ lại Availability matrix

 

Leave a Comment

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *