Giới hạn dừng bán phòng- Stop sell limit

Thao tác: Đăng nhập hệ thống -> Booking Engine -> Cập nhật phòng trống -> Nhập giới hạn ngừng bán phòng-stop sell limit

 

 

Khi số phòng đang bán trên các kênh bán hàng nhỏ hơn hoặc bằng số phòng đã nhập trong stop sell limit, số lượng phòng đó bán trên các kênh bán phòng sẽ trở về giá trị 0

 

Lưu ý:

  •  Lễ tân cần nhập số phòng stop sell limit trước khi cập nhật phòng trống
  • Chủ khách sạn, quản lý có thể cập nhật số phòng stop sell limit sau khi cập nhật phòng trống khi click button [UPDATE]

Leave a Comment

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *