Làm thế nào để ghép phòng khách lẻ vào đoàn?

Thao tác: Khách đoàn -> Đoàn đang đặt / Đoàn đang ở -> Chi tiết đoàn -> Thông tin phòng-> Click Ghép đoàn

 

Nhập các thông tin để tìm kiếm phòng cần ghép -> Click thêm vào đòan