Làm sao để biết khách hàng đã đặt phòng ở khách sạn bao nhiêu lần?

Thao tác:  Đăng nhập hệ thống > Lễ tân > Danh sách khách > Chọn khách muốn xem > click Đặt phòng