Làm sao để chỉnh sửa thông tin của một Nhà cung cấp?

Sử dụng tài khoản Chủ khách sạn hoặc Quản lý

Thao tác: Đăng nhập >> Cấu hình >> Quản lý Kho >> Nhà Cung Cấp >> Click button Chỉnh sửa

Leave a Comment

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *