Làm sao để dừng sử dụng email ?

     Để dừng sử dụng email:

     Thao tác: Trên màn hình danh sách email, click icon [Dừng sử dụng ]

 

Leave a Comment

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *