Làm sao để kiểm tra Số lượng hàng hóa tồn kho?

Thao tác: Đăng nhập hệ thống >> Click Quản lý Kho >> Chọn Kho >> Chọn Tổng hợp tồn kho

Chọn các thông tin phù hợp để xem trong màn hình Tổng hợp tồn kho

Xem chi tiết Số lượng tồn của 1 hàng hóa cụ thể

 

Leave a Comment

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *