Làm sao để Ngừng sử dụng một Kho?

Sử dụng tài khoản Chủ khách sạn hoặc Quản lý

Thao tác: Đăng nhập >> Cấu hình >> Quản lý Kho >> Quản lý Kho >> Click button Hoạt động để thực hiện ngừng sử dụng kho

Nếu muốn tiếp tục sử dụng Kho đã ngừng thì click vào button Ngừng hoạt động để kích hoạt sử dụng lại

Leave a Comment

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *