Làm sao để sửa một việc cần làm đã tạo?

Để sửa một việc cần làm, người dùng có thể thực hiện tại nhiều màn hình:

  • Màn hình chi tiết phòng
  • Màn hình Thông tin chung
  • Icon thông báo

Màn hình chi tiết phòng

Thao tác: Đăng nhâp >> Click vào chi tiết phòng >> Tùy chọn >> Click icon Sửa để sửa việc cần làm

 

Màn hình Thông tin chung

Thao tác: Đăng nhập >> Thông tin chung >> Click icon chuông của phòng để sửa việc cần làm

Icon thông báo

Thao tác: Đăng nhập >> Click vào icon chuông thông báo để sửa việc cần làm cho các phòng

 

Leave a Comment

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *