Làm sao để tạo một phiếu Đặt hàng?

Thao tác: Đăng nhập hệ thống >> Click Quản lý Kho >> Chọn Đặt hàng >> Click icon Thêm mới

+) Thêm phiếu đặt hàng không liên quan đến phiếu báo hàng

+) Thêm phiếu đặt hàng từ phiếu báo hàng

Để chỉnh sửa hoặc xóa phiếu đặt hàng vừa tạo thì thực hiện ngoài màn hình Đặt hàng

 

 

Leave a Comment

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *