Làm sao để tạo một phiếu Kiểm kê?

Thao tác: Đăng nhập hệ thống >> Click Quản lý Kho >> Chọn Kho >> Click Thêm mới ở màn hình Kiểm kê

Khai báo các thông tin trong màn hình Thêm phiếu kiểm kê

Để tìm kiếm lại các phiếu kiểm kê kho đã tạo, chọn thời gian phù hợp và click Lấy dữ liệu để tìm kiếm các phiếu

Leave a Comment

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *