Làm sao để thêm dịch vụ mới vào Kho?

Cách 1: Thêm mới dịch vụ trong cấu hình dịch vụ mở rộng

Thao tác: Đăng nhập hệ thống >> Cấu hình >> Dịch vụ mở rộng >> Thêm dịch vụ mới vào các Danh mục

Cần chọn hình thức quản lý kho nếu muốn dịch vụ đó được quản lý qua Kho

Nếu muốn thay đổi thông tin về dịch vụ thì click vào icon Chỉnh sửa. Nếu muốn xóa thì Click vào icon Xóa (chú ý: chỉ xóa được những dịch vụ chưa qua sử dụng). Nếu cần ngừng sử dụng dịch vụ thì Click vào icon Ngừng sử dụng

Cách 2: Thêm dịch vụ trực tiếp tại các bàn hình tạo phiếu ở menu Kho

 

Leave a Comment

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *