Làm sao để thêm được một phiếu xuất kho?

Thao tác: Đăng nhập hệ thống >> Click Quản lý Kho >> Chọn Kho >> Click Thêm mới ở màn hình Xuất kho

Khai báo các thông tin trong màn hình Thêm phiếu xuất kho

Để tìm các phiếu xuất đã tạo thì ra màn hình xuất kho, chọn thời gian >> Click Lấy dữ liệu

Muốn chỉnh sửa, in phiếu xuất hàng, xóa phiếu xuất hàng thì thao tác ngoài màn hình xuất kho

 

 

 

 

 

 

Leave a Comment

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *