Làm sao để thêm mới một việc cần làm?

Để thêm mới một việc cần làm, người dùng có thể thực hiện tại nhiều màn hình:

  • Màn hình chi tiết phòng
  • Màn hình Thông tin chung
  • Icon thông báo

Màn hình chi tiết phòng 

Thao tác: Đăng nhâp >> Click vào chi tiết phòng >> Tùy chọn >> Thêm mới việc cần làm

 

 

Màn hình Thông tin chung

Thao tác: Đăng nhập >> Thông tin chung >> Click icon chuông của phòng để thêm việc cần làm

Chú ý: Phần này hiển thị tất cả các việc cần làm của phòng đó

Trên màn hình thêm mới việc cần làm từ Thông tin chung, phần thời gian của các việc sẽ hiển thị từ ngày được chọn đến khoảng thời gian trong tương lai theo option chọn ( tuần hoặc tháng)

Icon thông báo

Thao tác: Đăng nhập >> Click vào icon chuông thông báo để thêm mới việc cần làm cho các phòng

Chú ý: Phần này chỉ hiển thị số những việc cần làm trong ngày

 

Leave a Comment

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *