Làm sao để thêm một phiếu Báo hàng?

Thao tác: Đăng nhập hệ thống >> Click Quản lý Kho >> Chọn Báo hàng >> Click icon Thêm mới

Khai báo các thông tin trong màn hình tạo phiếu báo hàng

Để chỉnh sửa hoặc xóa phiếu báo hàng vừa tạo thì thực hiện ngoài màn hình Báo hàng

 

Leave a Comment

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *