Làm sao để Thêm một phiếu Nhập kho?

Thao tác: Đăng nhập hệ thống >> Click Quản lý Kho >> Chọn Kho >> Click Thêm mới ở màn hình Nhập kho

Khai báo các thông tin trong màn hình Thêm phiếu nhập kho

Để tìm kiếm lại các phiếu nhập kho đã tạo, chọn thời gian phù hợp và click Lấy dữ liệu để tìm kiếm các phiếu

 

 

Leave a Comment

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *