Làm sao để Thêm một phiếu Trả lại hàng mua?

Thao tác: Đăng nhập hệ thống >> Click Quản lý Kho >> Chọn Trả lại hàng mua >> Click icon Thêm mới

+) Thêm phiếu trả lại hàng mua không liên quan đến phiếu nhập hàng

+) Thêm phiếu trả lại hàng mua từ phiếu nhập hàng

 

 

Leave a Comment

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *