Làm sao để thêm Phiếu chuyển kho?

Thao tác: Đăng nhập hệ thống >> Click Quản lý Kho >> Chọn Kho >> Click Thêm mới ở màn hình Chuyển kho

Khai báo cáo thông tin trong màn hình Thêm phiếu chuyển kho

 

Để tìm kiếm lại các phiếu chuyển kho đã tạo, chọn thời gian phù hợp và click Lấy dữ liệu để tìm kiếm các phiếu

 

Leave a Comment

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *