Làm sao để thêm phiếu Nhập hàng?

Thao tác: Đăng nhập hệ thống >> Click Quản lý Kho >> Chọn Nhập hàng >> Click icon Thêm mới

+) Thêm phiếu nhập hàng không liên quan đến phiếu báo hàng/ đặt hàng

+) Thêm phiếu nhập hàng từ phiếu báo hàng/ đặt hàng

Để chỉnh sửa hoặc xóa phiếu nhập hàng vừa tạo thì thực hiện ngoài màn hình Nhập hàng

 

Leave a Comment

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *