Làm sao để xem Báo cáo mua hàng theo Nhà cung cấp?

Thao tác: Đăng nhập hệ thống >> Báo cáo >> Xem thêm Báo cáo >> Báo cáo kho >> Mua hàng theo Nhà cung cấp

Chi tiết các chứng từ liên quan đến Nhà cung cấp trong báo cáo

Leave a Comment

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *