Làm sao để xóa một Kho?

Sử dụng tài khoản Chủ khách sạn hoặc Quản lý

Thao tác: Đăng nhập >> Cấu hình >> Quản lý Kho >> Quản lý Kho >> Click button Xóa để xóa Kho (chú thích: Chỉ xóa được những Kho chưa sử dụng)

Leave a Comment

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *