Làm thế nào để cài đặt loại phòng, giá phòng?

1. Loại phòng

Thao tác: Đăng nhập hệ thống > Cấu hình > Loại phòng

 

Sau khi chọn cấu hình sẽ hiển thị màn hình cấu hình khách sạn

 

Chọn Loại phòng và màn hình sẽ hiển thị danh sách loại phòng.

Chọn biểu tượng bút chì để thực hiện thay đổi thông tin loại phòng,.

 

2. Giá phòng

Mỗi khách sạn có một chính sách giá khác nhau. Tùy theo từng khách sạn mà có các cài đặt giá theo giờ, theo ngày, qua đêm,…Bạn có thể xóa cài đặt mà khách sạn không sử dụng.

  • Giá sử dụng theo giờ: Giá bán phòng cho khách nghỉ giờ.
  • Giá sử dụng trọn ngày: Giá bán tiêu chuẩn một đêm, thường áp dụng theo khung từ 12h trưa hôm nay đến 12h trưa hôm sau. 
  • Giá sử dụng qua đêm: Giá bán cho khách ở qua đêm. Giá bán qua đêm bắt đầu tính từ thời điểm qua đêm mà khách sạn cấu hình, ví dụ từ 21h -> 8h sáng hôm sau. Có thể thay đổi thời gian tính giờ qua đêm.
  • Giá sử dụng theo tuần: Giá bán theo gói chu kỳ 7 ngày tính từ thời điểm khách nhận phòng.
  • Giá sử dụng theo tháng: Giá bán theo gói chu kỳ 30 ngày tính từ thời điểm khách nhận phòng.
  • Giá sử dụng khi thêm người lớn: Giá phụ thu với mỗi một người lớn khi số lượng người lớn vượt quá số lượng người lớn cho phép trong phòng.
  • Giá sử dụng khi thêm trẻ em: Giá phụ thu với mỗi một trẻ em khi số lượng trẻ em vượt quá số lượng trẻ em cho phép trong phòng.

Thao tác: Đăng nhập hệ thống > Cấu hình > Loại phòng > Cấu hình giá

Bạn chọn Loại phòng, sau đó chọn Cấu hình giá để thực hiện cấu hình.

Hệ thống sẽ hiển thị ra các chính sách giá. Bạn tích chọn những chính sách giá khách sạn sử dụng và cài đặt theo chính sách giá của khách sạn.