Làm thế nào để cập nhật phòng trống trên Booking Engine

Thao tác:  Đăng nhập hệ thống -> Booking Engine -> Cập nhật phòng trống

  • Cập nhật phòng trống theo từng ngày:

 

  • Cập nhật phòng trống theo chăng: Click [CẬP NHẬT BÁN PHÒNG NHIỀU CHẶNG] -> nhập thông tin -> click [LƯU]

 

Leave a Comment

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *