Làm thế nào để cấu hình phụ thu trả phòng muộn?

Khách sạn của bạn muốn cấu hình giá phụ thu khi trả phòng muộn. Bạn cần thao tác như sau:

Thao tác thực hiện: Cấu hình >  Loại phòng > Cấu hình giá

 

 

Chọn Loại phòng, sau đó chọn cấu hình giá của loại phòng muốn cấu hình giá phụ phí trả phòng muộn.

 

 

 

Chọn chính sách giá cần thêm phụ phí. Sau đó, Click [Giá sử dụng trọn ngày].

 

 

Trong [Bảng giá trả phòng muộn trong ngày], Click icon [Thêm mới] để thêm cấu hình phụ thu trả phòng muộn.

Click icon [Xóa]  để xóa cấu hình phụ thu trả phòng muộn.

Sau khi cấu hình xong phụ phí check out muộn. Bạn Click  icon [Lưu] để lưu lại cấu hình phụ thu trả phòng muộn vừa tạo.

  • Trường hợp 1: Không thu phí check out muộn (Late check out).

Trong trường hợp khách sạn của bạn không thu phí check out muộn. Bạn cấu hình bảng giá trả phòng muộn như sau:

 

 

  • Trường hợp 2: Phụ thu check out muộn trước 18h là 50% giá ngày, sau 18h là 100% giá ngày.

Trong trường hợp khách sạn của bạn phụ thu check out muộn trước 18h là 50% giá ngày và sau 18h sẽ tính 100% giá ngày. Bạn cấu hình bảng giá trả phòng muộn trong ngày như sau:

 

 

Lưu ý: Vì khách sạn cấu hình giờ check out là 12h và khách hàng checkout muộn 6 tiếng (18h-12h=6) nên sẽ nhập số giờ bằng 6. Sau 6 tiếng, hệ thống sẽ mặc định phụ thu 100% giá ngày.