Làm thế nào để cấu hình trang thiết bị để quản lý?

Thao tác: Đăng nhập bằng tài khoản chủ khách sạn/ quản lý >> Cấu hình >> Dịch vụ mở rộng >> Quản lý Trang thiết bị >> Click Thêm danh mục

Thêm dịch vụ cho từng danh mục: Click danh mục thiết bị >> Thêm mới dịch vụ

Leave a Comment

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *