Làm thế nào để đăng ký sử dụng ezCloudhotel?

Đăng ký và đăng nhập

Đăng ký

Đăng ký sử dụng phần mềm ezCloudhotel tại link: http://ezcloudhotel.com

Sau đó màn hình sẽ hiển thị form đăng ký, điền đầy đủ các thông tin. Sau khi đăng ký thành công bạn sẽ nhận được email xác nhận

 

 

Đăng nhập phần mềm

Đăng nhập sử dụng tại link: http://pms.ezcloudhotel.com/

Bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản email đã đăng ký hoặc có thể đăng nhập bằng facebook hoặc gmail