Làm thế nào để đặt phòng cho khách đoàn khi dùng passport

Điều kiện: 

+ Bật Module Đọc hộ chiếu/ Passport Reader

+ Cho passport vào máy scan để đọc passport

+ Có ít nhất 2 bản ghi passport

Thao tác: 

Đăng nhập hệ thống -> Click Khách đoàn -> Click Tạo đoàn

Màn hình sẽ hiển thị thông tin:

 

Thực hiện các thao tác để chọn phòng. Sau đó click Thông tin đoàn

Màn hình hiển thị thông tin:

 

Sau đó điền đầy đủ thông tin đoàn và click button để điền thông tin trưởng đoàn

 

Sau khi chọn bản ghi passport và hiển thị thông tin trưởng đoàn.

Sau khi tạo đoàn thành công. Click Tab Thông tin phòng và chọn phòng cần sửa thông tin

 

Sau đó chọn mũi tên và click chi tiết hoặc bạn có thể click vào tên phòng cần sửa thông tin. Màn hình hiển thị thông tin và click Thêm/ sửa thông tin khách

Hoặc bạn có thể click vào tên khách cần sửa

Các thao tác còn lại giống như các thao tác của khách lẻ

Leave a Comment

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *