Làm thế nào để đặt phòng, nhận phòng cho khách trên app?

Nhận phòng nhanh

Thao tác: Chọn Menu hoặc vuốt màn hình sang phải.

32

 

Trên menu chức năng của App, bạn click chọn Nhận phòng nhanh.

36

 

App hiển thị màn hình nhận phòng nhanh tương tự như trên phần mềm Web.

18