Làm thế nào để đổi giá cho đoàn?

  1. Đổi giá phòng:

Thao tác:  Khách đoàn -> Đoàn đang đặt / Đoàn đang ở -> Chi tiết đoàn

 

Tại màn hình “Thông tin phòng”  chọn phòng muốn đổi giá -> Click chọn Điều chỉnh giá -> Nhập số tiền -> Click [ĐỒNG Ý]

 

2. Đổi chính sánh giá:

Thao tác:  Khách đoàn -> Đoàn đang đặt / Đoàn đang ở -> Chi tiết đoàn

 

Bạn thực hiện chọn chính sách giá khác để đổi giá, Click Cập nhật lại giá để đổi giá tất cả các ngày( Kể cả các ngày trong quá khứ)