Làm thế nào để đồng bộ loại/giá phòng của khách sạn với kênh ezCms?

Thao tác: Quản lý kênh phân phối > Đồng bộ loại/giá phòng.

Bạn click vào dấu (+) bên cạnh loại phòng , tích chọn loại phòng sẽ đồng bộ sau đó nhấn nút lưu để kết thúc thiết lập.

22

 

Tương tự với việc đồng bộ hóa chính sách giá trên kênh bán phòng, bạn thao tác như hình bên dưới.

23

Sau đó bạn nhấn nút lưu để kết thúc.