Làm thế nào để gán phòng cho khách đoàn?

Sau khi book đoàn thành công, bạn vào Chi tiết đoàn để gán phòng cho khách

Cách 1:Tại màn hinh sơ đồ timeline -> Click Phòng chưa gán-> Click phòng trong đoàn-> Click mũi tên -> Chọn Chi tiết đoàn

Cách 2: Click Khách đoàn -> Đoàn đang đặt -> Click biểu tượng ba chấm -> Chọn Chi tiết đoàn

Bạn chọn Thông tin phòng

Để gán phòng bằng tay bạn click vào phòng – > Chọn phòng -> Click [LƯU]

 

 

 

Để hệ thống tự động gán phòng cho khách bạn  Click chọn [TẤT CẢ] hoặc màu hiển thị phòng đã đặt -> Tick chọn các  phòng muốn gán phòng -> Click [GÁN PHÒNG] hệ thống tự động gán các phòng trong đoàn ở vị trí cạnh nhau

 

Trường hợp gán phòng không thành công hệ thống sẽ thông báo lý do để người dùng điều chỉnh

Lưu ý: Bạn có thể gán từng phòng như đối với khách lẻ từ sơ đồ timeline hoặc màn hình “Thông tin chung”