Làm thế nào để ghi nhận tiền đặt cọc cho khách?

Đặt cọc khi book/Nhận phòng nhanh

Thao tác: Đăng nhập hệ thống > Chọn dấu tích tại phòng trống > Thêm đặt cọc

Bạn nhập tiền đặt cọc và chọn Đặt trước/ Nhận phòng

Đặt cọc khi book/ Nhận phòng trong màn hình khách lẻ

Bạn chọn Tab Thanh toán để thêm đặt cọc cho khách.

 

Xác nhận thêm đặt cọc