Làm thế nào để gia hạn ngày ở cho khách?

Cách 1: Gia hạn ở sơ đồ phòng

Thao tác: Đăng nhập > Sơ đồ phòng > Chọn phòng cần gia hạn> Đổi ngày/khách

Bạn gia hạn ngày ở cho khách sau đó Điều chỉnh để thay đổi

Gia hạn thành công cho khách muốn ở thêm

Cách 2: Gia hạn ở màn hình Dashboard

Thao tác: Đăng nhập > Thông tin chung > Click biểu tượng ba chấm góc bên phải của phòng cần gia hạn > Đổi ngày/khách

Hiển thị màn hình Điều chỉnh thời gian ở/ số lượng khách > bạn thao tác tương tự như ở sơ đồ phòng