Làm thế nào để gửi mail Sinh nhật thủ công cho khách?

Điều kiện: Khách hàng có nhập ngày sinh và email

Thao tác:

Để thêm mới chiến dịch email sinh nhật cho khách hàng

Click Email marketing -> Chiến dịch Email -> Click button Thêm

 

 

     

Sau khi click button Thêm, click vào icon Sinh nhật -> Nhập Tiêu đề ->Tạo nội dung thư và các trường giá trị tương ứng và lưu chiến dich vừa tạo

Để gửi mail cho khách

 

Trong chi tiết phòng, click Icon Email marketing, sau đó click gửi email

 

Sau khi click Gửi email, màn hình sẽ hiển thị nội dung thư. Chọn chiến dịch Email Sinh nhật và click Gửi email

 

 

Leave a Comment

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *