Làm thế nào để gửi mail thủ công cho khách Check out?

Bước 1: Thanh toán trả phòng cho khách

       Thanh toán phòng cho khách

        Nếu không muốn gửi luôn mail cho khách thì bỏ dấu tích [Gửi email cho khách thanh toán] >> Click [Thanh toán & Trả phòng]

Bước 2: Cấu hình chiến dịch email

     Để thêm mới chiến dịch email cho khách Check out:

     Thao tác:  Click vào module [Email marketing ] >> [Chiến dịch email ]>> [Thêm] >> click icon chiến dịch email [Sau khi đi] >> Nhập tên [Tiêu đề] >> Click chọn [Copy mẫu thư] hoặc tự tạo nội dung thư và chọn các trường giá trị tương ứng

     

Sau đó, click icon chiến dịch email [Sau khi đi] >> Nhập tên [Tiêu đề] >> Click chọn [Copy mẫu thư] hoặc tự tạo nội dung thư và chọn các trường giá trị tương ứng

Sau khi click Copy Mẫu thư, màn hình sẽ hiển thị các mẫu thư có sẵn trong hệ thống -> Click Chọn

Để chỉnh sửa nội dung email, bạn click vào mã thông tin khách sạn, thông tin khách hàng, thông tin phòng để sửa đổi.

Lưu chiến dịch vừa tạo -> Click Lưu

 

Bước 3: Gửi email cho khách

 

Trong chi tiết phòng, click icon [Email marketing]

 

Click icon [Gửi Email]

Màn hình hiển thị form Nội dung thư, chọn chiến dịch email cho khách checkout>> click [Gửi Email]

 

 

Leave a Comment

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *