Làm thế nào để gửi mail thủ công cho khách Hủy phòng?

Bước 1:Hủy đặt phòng khách

       Hủy đặt phòng cho khách

 

 

Sau khi click Hủy đặt, nếu không muốn gửi luôn mail cho khách thì bỏ dấu tích [Gửi email cho khách thanh toán]

   

Bước 2: Cấu hình Chiến dịch email

      Để thêm mới chiến dịch email cho khách Hủy phòng:

     Thao tác:  Click vào module [Email marketing ] >> [Chiến dịch email ]>> [Thêm] >> click icon chiến dịch email [Sắp đến] >> Nhập tên [Tiêu đề] >> Click chọn [Copy mẫu thư] hoặc tự tạo nội dung thư và chọn các trường giá trị tương ứng

       Màn hình hiển thị các mẫu thư đã có sẵn trên hệ thống >> Click [Chọn]

       Để chỉnh sửa nội dung email, bạn click vào mã thông tin khách sạn, thông tin khách hàng, thông tin phòng để sửa đổi.

        Lưu chiến dịch vừa tạo >> Click [Lưu ]

Bước 3: Gửi email cho khách

       Trong chi tiết phòng, click icon [Email marketing] 

       Click icon [Gửi email]

     

 

Leave a Comment

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *