Làm thế nào để hủy đặt phòng?

Cách 1: Hủy trên sơ đồ phòng

Thao tác: Đăng nhập > Chọn phòng Book > Hủy đặt

 

Hiển thị màn hình hủy phòng. Bạn nhập phí hủy phòng(Chỉ áp dụng với phòng Book có đặt cọc) và lý do hủy phòng.

 

Hủy trên sơ đồ Timeline: Tương tự trên sơ đồ phòng chi tiết

timeline

Cách 2: Hủy trên màn hình Dashboard

Thao tác : Đăng nhập > Thông tin chung > Sẽ đến > Click biểu tượng ba chấm ở góc bên phải của phòng Book muốn hủy > Hủy đặt

Hiển thị màn hình hủy đặt phòng > thao tác như hủy đặt ở sơ đồ phòng

Cách 3: Hủy đặt trong Menu Lễ tân

Trong menu Lễ tân, bạn có thể hủy đặt phòng ở Danh sách đặt phòng hoặc Danh sách khách sẽ đến.

Hủy trong Danh sách đặt phòng

 

Sau đó bạn chọn Hủy đặt để hủy phòng Book.

 

Hủy trong Danh sách khách sẽ đến: Tương tự như hủy trong Danh sách đặt phòng.