Làm thế nào để in bản thẻ đăng kí cho khách hàng?

Thao tác: Click sơ đồ phòng > Đặt nhanh hoặc nhận nhanh một phòng

Thao tác: Click icon bút chì để chỉnh sửa các thông tin của khách

                Click icon [Registration card] để in thẻ đăng kí cho khách

    Tại màn hình thẻ đăng kí lựa chọn hiển thị giá trên thẻ đăng kí, click [Không] nếu không muốn hiển thị giá hoặc click [Có] nếu muốn hiển thị tiền

Thao tác: Click [Lưu] để in form hoặc [Hủy] để thoát khỏi màn hình in.

Leave a Comment

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *