Làm thế nào để in biên lai cho khách?

Thao tác: Đăng nhập hệ thống > Chi tiết > Chọn tab Thanh toán

 

Chọn Tab Thanh toán và chọn biểu tượng máy in của những danh mục đã thanh toán.

Khi in biên lai sẽ có hai biên lai, một biên lai khách sạn giữ, một biên lai khách giữ.

 

Biên lai khách giữ