Làm thế nào để in hóa đơn/ biên lai bằng khổ giấy A6?

Thao tác: Đăng nhập hệ thống > Cấu hình > Biểu mẫu

Màn hình sẽ hiển thị cấu hình biểu mẫu và bạn có thể thiết lập mẫu hóa đơn hoặc biên lai  theo các loại khổ giấy bạn muốn và lưu lại.