Làm thế nào để in hóa đơn cho khách đã trả phòng?

Thao tác : Đăng nhập hệ thống> Lễ tân > Khách đã đi

Nhập thông tin phòng để tìm kiếm phòng đã đi

Chọn dấu mũi tên bên phải phòng muốn xem hóa đơn

 

 

Chọn Chi tiết > Chọn biểu tượng máy in để xem hóa đơn phòng đã trả

Màn hình hiển thị hóa đơn chi tiết phòng