Làm thế nào để in hóa đơn của khách

Thao tác: Đăng nhập hệ thống > Sơ đồ phòng > Chi tiết phòng

Chọn biểu tượng máy in để xem hóa đơn phòng

 

Ngoài ra bạn có thể vào Dashboard > Khách đang ở > Chi tiết phòng và thao tác tương tự như trên sơ đồ phòng