Làm thế nào để kích hoạt keep ranking khi kết nối pms với STAAH

Thao tác: Đăng nhập hệ thống -> Kết nối pms với STAAH -> Kênh phân phối-> đồng bộ loại /giá phòng

Bạn map loại phòng và giá phòng và kích hoạt chức năng keep ranking-> Nhập số lượng phòng và giá phòng muốn bán trên các kênh OTA khi số lượng phòng đang bán về 0

Khi phòng đang bán về 0 số lượng phòng ảo và  giá phòng đã nhập khi kích hoạt keep ranking sẽ bắn lên các kênh bán phòng

Ví dụ khi cài đặt số lượng phòng trống của loại phòng VIPlà 60 giá 60000000

Khi số lượng phòng đang bán của VIP về 0 thì số lượng phòng VIP đang bán trên các kênh bán phòng là 60

 

 

Lưu ý:

  • Khi kích hoạt keep ranking chức năng stop sell limit của kênh phân phối bị mất
  • Sau khi hủy keep ranking cần cập nhật lại giá trên CMS

 

 

 

 

Leave a Comment

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *